مهار تورم، رشد تولید

اخبار دانشگاه

نجات جان مادر باردار تصادفی
۰۴ آذر ۱۴۰۲ | ۱۸:۱۴

نجات جان مادر باردار تصادفی

دستاوردها

پیام سلامت

روز جهانی ایدز
۱۰ آذر ۱۴۰۲

روز جهانی ایدز

تقویم دانشگاه

 • ۱۰ آذر
  روز جهانی ایدز
 • ۱۲ آذر
  روز جهانی معلولان
 • ۱۴ آذر
  روز رابطان بهداشت - مشارکت های اجتماعی
 • ۱۶ آذر
  روز دانشجو
 • ۲۵ آذر
  روز پژوهش
 • ۱۰ آذر
  روز جهانی ایدز