افتتاح نخستین مگا آی سی یو در استان مرکزی

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۵